منطقه
close

چرا مارا انتخاب می کنید

همانطور که می دانید داشتن فایل های ملکی بیشتر برای هر مشاور یعنی خدمات دهی بهتر به مشتریان و هم چنین شانس بستن قرار داد با مشتریان مربوطه بالاتر می درود.

مشاورین عزیز می دانند که جستجو کردن در سایت های ملکی بسیار دشوار است و پیدا کردن مالکین از بین فایل های مشاوران در سایت ها هزینه و زمان بر است.پس این جستجو و پیدا کردن مالکین را به ما بسپارین.

فایل رسون ارتباط شما را با مالکین بیشتری برقرار می کند.

استفاده از نرم افزار فایل رسون بسیار راحت بوده و شما می توانید به آسانی از آن استفاده کنید.